Wojciech Wasiutyński

Wojciech Wasiutyński

Wojciech Wasiutyński – (ur. w 1910) Prawnik, publicysta działacz narodowo-katolicki. Był synem Bohdana Wasiutyńskiego. Był działaczem Obozu Wielkiej Polski i Korporacji Akademickiej "Aquilonia". Był jednym z głównych autorów deklaracji założycielskiej Obozu Narodowo-Radykalnego później zaś programu Ruchu Narodowo-Radykalnego "Falanga". Był redaktorem pism takich jak "Akademik Polski", "Prosto z Mostu", "Ruch Młodych", "Jutro", "Falanga" czy nielegalnej "Sztafety". W czasie wojny przedostał się za zachód i był członkiem komitetu Politycznego Stronnictwa Narodowego, angażował się w działalność konspiracyjną we Francji, potem służył w wojsku (1 Dywizja Pancerna), działał w polskim MSZ i redagował "Myśl Polską". Po wojnie osiadł na emigracji, najpierw w Wielkiej Brytanii, potem zaś w USA. W Nowym Jorku założył Instytut Romana Dmowskiego. Współpracował z Radiem "Wolna Europa" i emigracyjnymi pismami takimi jak "Życie", "Wiadomości" czy "Dziennik Polski". Był prezesem Związku Dziennikarzy Polskich i sekretarzem Akcji Katolickiej. 

Wojciech Wasiutyński
Strona główna