Wojciech Kwasieborski - Nad Odrą i nad Dnieprem

Wojciech Kwasieborski - Nad Odrą i nad Dnieprem

Wojciech Kwasieborski – (ur. 1914) Był jednym z głównych ideologów polskiego narodowego radykalizmu. Działał w Związku Akademickim Młodzież Wszechpolska i Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski. Od kwietnia 1934 r. był członkiem Obozu Narodowo-Radykalnego, a po jego delegalizacji zasilił szeregi Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”. Aż do 1939 r. był jednym z najbliższych współpracowników Bolesława Piaseckiego, członkiem kierownictwa organizacji i jednym z twórców ideologii organizacji. W tych latach był redaktorem naczelnym pism RNR: „Akademika Polskiego”, „Falangi” i „Przełomu”. Był też autorem m.in. broszury „Podstawy narodowego poglądu na świat” (1937). W lecie 1939 r. Kwasieborski opuścił szeregi RNR. We wrześniu 1939 r. służył w Obronie Przeciwlotniczej. Po upadku państwa polskiego nawiązał współpracę z konspiracyjnymi strukturami Stronnictwa Narodowego. Aresztowany przez Gestapo, został zwolniony w kwietniu 1940 r. Zaangażowany w konspirację (według niektórych źródeł, w działalność Konfederacji Narodu Piaseckiego) został ponownie pojmany przez Niemców. Rozstrzelano go 21 czerwca 1941 r. w Palmirach, w ramach akcji eksterminacji polskiej elity.


„Nad Odrą i Dnieprem” Wojciecha Kwasieborskiego to „szkic publicystyczny” opisujący głównie geopolityczne relacje Polski z Niemcami oraz z Rosją.  Autor na podstawie przesłanek historycznych przedstawia czytelnikowi spojrzenie Ruchu Narodowo-Radykalnego na relacje państwa polskiego z najsilniejszymi sąsiadami oraz opisuje pożądany charakter polskiej polityki zagranicznej. Autor wskazuje, że konflikt Polski z Rosją i z Niemcami nie jest czymś przejściowym, ale jest niejako wpisany w byt naszego narodu. Książka Kwasieborskiego jest próbą wytyczenia „dróg wielkiej Polski”, właściwego kierunku działaniom narodu na arenie międzynarodowej.


Pobierz:

Ilość recenzji: 0

Dodaj komentarz

Twoja ocena książki:
Strona główna