Ks. Wojciech Gajdus

Ks. Wojciech Gajdus

Wojciech Gajdus (ur. 1907) - ksiądz rzymskokatolicki. Sekretarz Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Redaktor pisma "Młodzież Pomorska". Przed wojną publikował w prasie narodowej i katolickiej. Utrzymywał ścisłe kontakty ze środowiskiem Obozu Narodowo-Radykalnego. Po wybuchu II wojny światowej najpierw pełnił posługę jako kapelan wojskowy. Aresztowany przez Niemców w październiku 1939r., trafia do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Uwolniony zostaje rok później, po interwencji parafian, włącza się w działalność Związku Jaszczurczego i Narodowych Sił Zbrojnych. Prowadzi także kancelarię szefa Wydziału wywiadowczego Pomorskiego Okręgu ZWZ-AK. W trakcie II wojny światowej i po niej członek ścisłego kierownictwa konspiracyjnej Organizacji Polskiej, aż do aresztowania przez Urząd Bezpieczeństwa w kwietniu 1946r.

Strona główna