Władysław Grabski

Władysław Grabski

Władysław Grabski (1874-1938) – Ekonomista, historyk, minister skarbu oraz dwukrotny premier II Rzeczypospolitej. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu oraz studiów historycznych i ekonomicznych na Sorbonie. Początkowo związany z ruchem socjalistycznym, od 1905 członek Ligii Narodowej. W latach 1905-1912 z jej ramienia był posłem do Domu Państwowej, był członkiem Komitetu Narodowego Polskiego, wiceprezesem Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Warszawie, prezesem Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości był ministrem rolnictwa i dóbr koronnych (1918), trzykrotnie ministrem skarbu (1919-1920, 1923, 1923-1925) oraz dwukrotnie premierem rządu RP (1920, 1923-25), był także delegatem pełnomocnych do spraw ekonomicznych Polski na konferencji pokojowej w Paryżu. Znany głównie jako autor szeregu reform gospodarczych w okresie swoich rządów (m.in. reforma walutowa w 1924 czy powołanie Banku Polskiego). Po zamachu majowym poświęcił się pracy naukowej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Był autorem ponad 150 prac z zakresu ekonomii, bankowości, nauk politycznych, agronomii, historii i socjologii. W życiu prywatnym brat Stanisława Grabskiego. Zmarł 1 marca 1938 w Warszawie na raka jamy brzusznej.

Władysław Grabski