Stanisław Głąbiński - Teoria ekonomiki narodowej

Stanisław Głąbiński - Teoria ekonomiki narodowej

Stanisław Głąbiński (1862-1941) – prawnik, polityk i publicysta, profesor ekonomii politycznej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Był członkiem Centralnego Komitetu Narodowego, członkiem Naczelnego Komitetu Narodowego, ministrem spraw zagranicznych w rządzie Józefa Świeżyńskiego, nadkomisarzem krakowskiej Polskiej Komisji Likwidacyjnej i lwowskiej Komisji Rządowej. Po wojnie kilkukrotny poseł na sejm oraz senator, sprawował także funkcję wicepremiera oraz ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego.

,,Zadaniem ekonomiki narodowej jest naukowe zbadanie gospodar­stwa narodowego, a mianowicie przedstawienie ustroju gospodarstwa a narodowego oraz wykazanie wzajemnych zależności, związków przyczynowych i praw, jakie się przejawiają w życiu gospodarczym.” - Stanisław Głąbiński, Teoria ekonomiki narodowej


Pobierz:

Ilość recenzji: 0

Dodaj komentarz

Twoja ocena książki:
Strona główna