Stanisław Głąbiński

Stanisław Głąbiński

Stanisław Głąbiński (1862-1941) - Stanisław Głąbiński (1862-1941) – prawnik, polityk i publicysta, profesor ekonomii politycznej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Był członkiem Centralnego Komitetu Narodowego, członkiem Naczelnego Komitetu Narodowego, ministrem spraw zagranicznych w rządzie Józefa Świeżyńskiego, nadkomisarzem krakowskiej Polskiej Komisji Likwidacyjnej i lwowskiej Komisji Rządowej. Po wojnie kilkukrotny poseł na sejm oraz senator, sprawował także funkcję wicepremiera oraz ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego.

Stanisław Głąbiński