Roman Dmowski - Polityka narodowa w odbudowanym państwie

Roman Dmowski - Polityka narodowa w odbudowanym państwie

Roman Dmowski – (ur. 1864) Najważniejszy ideolog ruchu narodowego i jego najbardziej znany przywódca, mąż stanu. Działalność polityczną rozpoczynał w dobie rusyfikacji i jednocześnie odrodzenia aktywności polskich środowisk politycznych. Od 1887 r. członek Ligi Polskiej, którą w 1893 r. przekształcił w Ligę Narodową. W tym samym roku, za zorganizowanie nielegalnej manifestacji zesłany do Mitawy na Łotwie. W 1903 r. napisał „Myśli nowoczesnego Polaka” – najistotniejszy manifest polskiego nacjonalizmu. W dobie rewolucji 1905 r. zdecydował się wystąpić przeciwko działaniom lewicy. Zapoczątkowało to kurs na współpracę z Rosją, której geopolityczne uzasadnienie dał w książce „Niemcy, Rosja i kwestia polska” z 1908 r. Dmowski był posłem do Dumy Rosyjskiej, gdzie walczył o autonomię dla ziem Królestwa Polskiego. W czasie I wojny światowej opowiedział się po stronie Ententy, przeciw Niemcom. Od 1917 r. stał na czele Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, był jednym z twórców tzw. Błękitnej Armii. Razem z Ignacym Janem Paderewskim podpisał Traktat Wersalski w imieniu Polski. W kolejnych latach dystansował się od oficjalnej polityki Związku Ludowo-Narodowego. W 1926 r. powrócił do czynnego udziału w polityce, stając na czele Obozu Wielkiej Polski. W ramach OWP, a później Stronnictwa Narodowego Dmowski sprzyjał rosnącemu w siłę młodemu pokoleniu narodowców. Zmarł w 1939 r.

„Polityka narodowa w odbudowanym państwie” jest zbiorem mów i rozpraw Romana Dmowskiego z okresu kształtowania się II Rzeczypospolitej. W pośmiertnym wydaniu zawarte są tematy dotyczące polityki wewnętrznej i gospodarczej państwa, krytyce wielu działań rządzących Polską w dwudziestoleciu międzywojennym oraz omówienie problemów, obowiązków i przywilejów polskiej inteligencji, mieszczaństwa, robotników i chłopów. We wszystkich publikacjach autor wysuwa na pierwszy plan rolę czynników moralnych w polityce jako podstawę kształtowania polityki narodowej, tym samym skupiając się na roli wiary katolickiej dla całego Narodu.

Czytelnik w poniższej książce może zapoznać się z następującymi tekstami:

  • Wstęp, wraz z tekstem „Polska jako wielkie państwo” (Mowa, wygłoszona w Poznaniu dnia 28 czerwca 1929 roku podczas uroczystości obchodu dziesięciolecia traktatu wersalskiego)
  • Nasz program (Przemówienie na Krajowej Konferencji Związku Ludowo-Narodowego w Warszawie w dniu 18 października 1925)
  • Wewnętrzna polityka narodowa (planowany rozdział przygotowywanej i nigdy nie ukończonej przed I Wojną Światowej książki, wydany po raz pierwszy w czerwcu 1919 roku w „Przeglądzie Narodowym”),
  • Kościół, Naród i Państwo (Rozprawa wydana w 1927 roku w ramach cyklu „Wskazania programowe Obozu Wielkiej Polski”)
  • Zagadnienie Rządu (Rozprawa wydana w 1927 roku w ramach cyklu „Wskazania programowe Obozu Wielkiej Polski”)
  • Ludzie potrzebni („Myśl Narodowa”, grudzień 1933 r.)
  • Kwestia robotnicza wczoraj i dziś (Broszura wydana w lutym 1926 r.)
  • Społeczeństwo Poznańskiego i Pomorza w odbudowanej Polsce („Gazeta Warszawska”, listopad 1925 r.)
  • Przebudowana społeczeństwa i położenie inteligencji („Gazeta Warszawska”, marzec 1934 r.)
  • Stanowisko narodowe w sprawie inteligencji („Gazeta Warszawska”, kwiecień 1934 r.).

Pobierz:

Ilość recenzji: 0

Dodaj komentarz

Twoja ocena książki:
Strona główna