O projekcie - nasz cel i plany na przyszłość

O projekcie

Celem naszego  projektu jest digitalizacja oraz rozpowszechnienie dorobku intelektualnego polskich myślicieli narodowych. Dorobek intelektualny polskiego ruchu narodowego jest ciągle słabo dostępny. Chcieliśmy zatem  zwiększyć jego dostępność w świecie cyfrowym poprzez digitalizację i udostępnienie w nowoczesnej formie najważniejszych klasyków i ideologów polskiej myśli narodowej, uwzględniając przy tym wielość występującej w niej nurtów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnych odbiorców kultury chcieliśmy  zapewnić dostępność zdigitalizowanych dzieł na coraz bardziej popularne czytniki elektroniczne korzystające z dokumentów w formacie .pdf,  .epub i .mobi. Wszystkie treści są dostępne za darmo i bez ograniczeń na naszej stronie internetowej, w Bibliotece Narodowej w bibliotece Cyfrowej Europeana oraz na platformie Steem.

Jest to nasz pierwszy projekt tego typu, ale nie chcemy na tym skończyć. Liczymy mocno na rozwój w pracy na rzecz rozpowszechniania dzieł myślicieli narodowych. Planujemy kontynuować projekt digitalizacji, opracowywania i udostępniania kolejnych treści twórców ruchu narodowego, aby w ciągu najbliższej dekady dotrzeć do szerokiego grona osób z setkami darmowych dzieł polskich myślicieli narodowych.

 

Licencja

public-domain

Wszystkie treści dostępne na stronie znajdują się w Domenie Publicznej i mogą być dowolnie rozpowszechniane i powielane. Autorzy publikacji zrzekają się wszelkich praw autorskich związanych z digitalizacją i obróbką tekstów na zasadzie licencji Creative Commons Zero