Marian Reutt

Marian Reutt

Marian Reutt (ur. 1907 – prawdopodobnie 1945) był jednym z czołowych działaczy Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”. Publikował m.in. na łamach: „Ruchu Młodych”, „Akademika Polskiego”, „Pro Christo”, „Sztafety”, „Falangi”, „Przełomu”, „Ruchu Gospodarczego”. Był tłumaczem na język polski dzieł Mikołaja Bierdiajewa („Problem komunizmu”, „Nowe Średniowiecze”). Brał udział w powstaniu programów Obozu Narodowo-Radykalnego i Ruchu Narodowo-Radykalnego "Falanga". Pełnił funkcję kierownika Wydziału Propagandy Ruchu Narodowo-Radykalnego oraz był członkiem kierownictwa powstałego w marcu tego roku Komitetu Porozumienia Organizacji Narodowo-Radykalnych.. W czasie wojny działał w Konfederacji Narodu.

Strona główna