Maksymilian Maria Kolbe

Maksymilian Maria Kolbe

Maksymilian Maria Kolbe (właściwie Rajmund Kolbe) (ur. 1894) - polski franciszkanin, ksiądz, misjonarz, męczennik. Rajmund Kolbe rozpoczął naukę w seminarium franciszkańskim we Lwowie w 1907 roku, będąc w nowicjacie przyjął imię Maksymilian, przyjmując śluby wieczyste w 1914 roku przyjął imię Maria. Uzyskał doktorat z filozofii oraz teologii. Świecenia kapłańskie przyjął w 1918 roku. O. Kolbe znany był głównie z działalności wydawniczej i misyjnej. O 1922 roku wydawał miesięcznik a następnie tygodnik "Rycerz Niepokalanej", który przed wojną osiągał nakład miliona egzemplarzy. W 1927 roku założył w Niepokalanowie klasztor franciszkanów, które wkrótce zostanie największym klasztorem na świecie (762 osoby w 1939 roku). W Niepokalanowie Maksymilian wydawał poza "Rycerzem Niepokalanej", m.in. "Mały Dziennik", "Rycerzyk Niepokalanej", "Mały Rycerzyk Niepokalanej", "Biuletyn Misyjny" a od 1937 roku prowadził radiostację. W latach 1930-1935 prowadził działalność misyjną w Chinach i Japonii, której efektem było powstanie klasztoru franciszkańskiego w Nagasaki. 19 września 1939 został aresztowany przez Niemców, trafił do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie zmarł śmiercią męczeńską 14 sierpnia 1941 roku ofiarując swoje życie za współwięźnia. Uznanym świętym Kościoła Katolickiego w 1982.

Maksymilian Maria Kolbe
Strona główna