Szeroka dostępność dzieł

Szeroka dostępność dzieł

Dzięki przyjętym formom digitalizacji treści zostanie zwiększona dostępność dzieł polskiej myśli narodowej. Klasyczne formy digitalizacji stosowane przez biblioteki cyfrowe w formie skanu udostępnionego w formacie djvu są nieefektywne i nieprzystosowane do potrzeb współczesnego odbiorcy. To dokumenty w formacie pdf są dzisiaj standardem udostępniania dokumentów cyfrowych.

Odpowiednie czytniki dokumentów pdf są dzisiaj powszechnie dostępne i zintegrowane zarówno z przeglądarkami internetowymi jak i współczesnymi telefonami komórkowymi. Analogicznie z przypadku zapisu treści na blockchain'ie Steem, które następnie są dostępne z bezpośrednio poziomu przeglądarki internetowej.

Z racji tego, użytkownicy starsi którzy często w mniejszym stopniu potrafią korzystać z komputera będą w stanie bez trudu i bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania uzyskać dostęp do zdigitalizowanych dzieł. Z kolei użytkownicy młodsi, często korzystający z telefonów komórkowych, także będą mieli ułatwiony dostęp do zdigitalizowanych treści na urządzeniach mobilnych. We współczesnym świecie coraz większą popularnością, we wszystkich grupach wiekowych cieszą się elektroniczne czytniki książek. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom  współczesnych odbiorców, chcemy udostępnić zdigitalizowane pozycje w najpopularniejszych formatach książek elektronicznych (ebooków) t.j. epub i mobi. Udostępnienie niezdigitalizowanych do tej pory pozycji pozwoli też na łatwiejszy dostęp do zbiorów dla badaczy, politologów, historyków oraz innych osób zajmujących się naukowo lub zawodowo tematyką związaną z polską myślą narodową.

Osoby niepełnosprawne, w tym zwłaszcza osoby niewidome, często nie mają dostępu do publikacji związanych z ideą narodową. Tradycyjne formy digitalizacji, przy pomocy jedynie skanów książek nie rozwiązują problemu wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych. Wykorzystanie cyfrowego zapisu znaków pozwoli na dostęp do zdigitalizowanych treści osobom niepełnosprawnym głównie poprzez możliwość użycia syntezatorów mowy.

Strona główna