Realizator projektu

Realizator projektu

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie im. Przemysła II

Projekt "Cyfrowa Bibliotek Myśli Narodowej" powstał we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Strona główna