Jan Gwalbert Pawlikowski

Jan Gwalbert Pawlikowski

Jan Gwalbert Pawlikowski (1860-1939) - Polski profesor ekonomii, encyklopedysta, publicysta, historyk literatury, taternik. Najbardziej znany jako jeden z pionierów ochrony przyrody w Polsce. Jako członek Towarzystwa Tatrzańskiego aktywnie działał na rzecz utworzenia na terenie Tatr parku narodowego oraz stworzył i ujednolicił nazewnictwo tatrzańskie, obowiązujące do dziś, a stworzone przez niego programy taternickie były następnie adaptowane przez Niemiecko-Austriacki Związek Alpejski oraz Unię Alpejską. Był założycielem i redaktorem poświęconego Tatrom czasopisma  „Wierchy” oraz współautorem wydanej przez Macierz Polską w 1898 roku Encyklopedii. Od 1902 roku był członkiem Ligii Narodowej (od 1905 roku jako członek Komitetu Centralnego Ligii), w 1904 roku współorganizował Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne w Galicji, którego był prezesem w latach 1906-1915. Od 1919 członek Rady Naczelnej Związku Ludowo-Narodowego.

Jan Gwalbert Pawlikowski