Feliks Koneczny - O ład w historii

Feliks Koneczny - O ład w historii

Feliks Koneczny (1862-1949) – polski historyk, historiozof, bibliotekarz, krytyk teatralny i publicysta. W 1888 roku uzyskał doktorat historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Początkowo specjalizował się w historii Europy Środkowej i Wschodniej. Był redaktorem naczelnym pisma „Świat Słowiański”, współpracował także z pismami takimi jak „Głos Narodu”, „Świat” czy „Myśl Narodowa”. Od 1917 roku prowadził prace nad stosunkiem Polski do Europy, które w czasem przerodziły się w historiozoficzne badania nad autorską koncepcją cywilizacji. Ukoronowaniem rozważań historiozoficznych Konecznego była wydana w 1935 książka „O wielości cywilizacji”. Po II wojnie światowej nie został dopuszczony do działalności akademickiej, a publikowanie Konecznego było zabronione przez cenzurę.

Książka „O ład w historii”, ukończona 8 miesięcy przed śmiercią autora stanowi ostatnią pracę w dorobku Feliksa Konecznego. Pozycja ta jest podsumowaniem rozważań cywilizacyjnych Konecznego. Koneczny przedstawia w niej podstawowe koncepcje swoich rozważań historiozoficznych, wynikające z nich wnioski, charakterystykę poszczególnych cywilizacji oraz różnice zachodzące pomiędzy nimi. Ze względu na cenzurę pozycja ta opublikowana została po raz pierwszy dopiero w 1977, przez Instytut Romana Dmowskiego w Londynie.

Ilość recenzji: 0

Dodaj komentarz

Twoja ocena książki:
Strona główna