Feliks Koneczny

Feliks Koneczny

Feliks Koneczny (1862-1949) – polski historyk, historiozof, bibliotekarz, krytyk teatralny i publicysta. W 1888 roku uzyskał doktorat historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Początkowo specjalizował się w historii Europy Środkowej i Wschodniej. Był redaktorem naczelnym pisma „Świat Słowiański”, współpracował także z pismami takimi jak „Głos Narodu”, „Świat” czy „Myśl Narodowa”. Od 1917 roku prowadził prace nad stosunkiem Polski do Europy, które w czasem przerodziły się w historiozoficzne badania nad autorską koncepcją cywilizacji. Ukoronowaniem rozważań historiozoficznych Konecznego była wydana w 1935 książka „O wielości cywilizacji”. Po II wojnie światowej nie został dopuszczony do działalności akademickiej, a publikowanie Konecznego było zabronione przez cenzurę.

Feliks Koneczny
Strona główna