Bolesław Piasecki

Bolesław Piasecki

Bolesław Piasecki (1915-1979) - Na studiach był kierownikiem Oddziału Akademickiego Obozu Wielkiej Polski. Był jednym z założycieli powstałego w 1934 roku obozu Narodowo-Radykalnego a po jego rozłamie, przywódcą Ruchu Narodowo-Radykalnego "Falanga". W czasie wojny brał udział w kampanii wrześniowej. Był jednym z głównych założycieli konspiracyjnej Konfederacji Narodu oraz dowódcą Uderzeniowych Batalionów Kadrowych, później zaś II batalionu 77 Pułku Piechoty AK. Po wojnie współtowarzyszył i kierował sankcjonujące władzę komunistyczną katolickie środowisko skupione pierwotnie wokół tygodnika "Dziś i Jutro", przekształcone w 1947 w Stowarzyszenie "Pax". W latach 1971-1979 członek Rady Państwa.

Bolesław Piasecki
Strona główna