Andrzej Trzebiński

Andrzej Trzebiński

Andrzej Trzebiński (1922-1943) - poeta pokolenia Kolumbów, dramaturg, krytyk literacki i publicysta. Studiował polonistykę na podziemnym Uniwersytecie Warszawskim. Na przełomie 1941 i 1942 roku razem ze swoim przyjacielem, Wacławem Bojarskim, powołał do życia pismo literackie Sztuka i Naród, przy którym działali także Tadeusz Gajcy i Zdzisław Stroiński. Było ono powiązane ze środowiskiem Konfederacji Narodu, wywodzącej się z przedwojennego ONR „Falanga”. Mottem pisma stały się sparafrazowane słowa Norwida z Promethidiona: Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej. Trzebiński został trzecim redaktorem naczelnym pisma po śmierci Bojarskiego w czerwcu 1943 r. Ostatnie miesiące życia, oprócz redagowania SiN-u, poświęcał budowaniu Ruchu Kulturowego, który miał stać się płaszczyzną współdziałania artystów i ludzi kultury różnych orientacji ideowych. Na początku listopada 1943 r. został aresztowany. 12 listopada rozstrzelano go wraz z 30 innymi osobami przy ulicy Nowy Świat w Warszawie. Według jednej z wersji wydarzeń w chwili egzekucji miał zagipsowane usta.

Andrzej Trzebiński