Adam Doboszyński - Wielki naród

Adam Doboszyński - Wielki naród

Adam Doboszyński (1904-1949) - Polityk, pisarz, publicysta. Prezes Związku Akademików Gdańskich „Wisła”, członek Stronnictwa Narodowego i Obozu Wielkiej Polski, organizator związków zawodowych „Praca Polska”. Prekursor i czołowy przedstawiciel polskiego dystrybucjonizmu. Organizator wyprawy myślenickiej w 1936 roku. Weteran wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej. Po II wojnie światowej powrócił do polski. Został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i w procesie pokazowym skazany na karę śmierci przez władze komunistyczne, wykonaną 29 sierpnia 1949 roku.

„Wielki naród” został napisany i wydany przez Doboszyńskiego podczas II Wojny Światowej, podczas jego pobytu w Wielkiej Brytanii. Pozycja stanowi rozważania Doboszyńskiego nad teorią narodu, nacjonalizmem i kształtem powojennej Europy. Autor wprowadza w niej pojęcie wielkiego narodu – związku narodowego powstałego na wskutek scalenia się mniejszych grup etnicznych. Możliwość utworzenia nowego, wielkiego narodu w Europie Środkowo-Wschodniej, autor upatruje realizacji koncepcji „Unii Słowian Zachodnich i Litwy”.

Publikacja zawiera oba tomy Wielkiego Narodu (część druga znana jest także jako „Teoria narodu”).


Pobierz:

Ilość recenzji: 0

Dodaj komentarz

Twoja ocena książki:
Strona główna