Adam Doboszyński

Adam Doboszyński

Adam Doboszyński (1904-1949) - Polityk, pisarz, publicysta. Prezes Związku Akademików Gdańskich „Wisła”, członek Stronnictwa Narodowego i Obozu Wielkiej Polski, organizator związków zawodowych „Praca Polska”. Prekursor i czołowy przedstawiciel polskiego dystrybucjonizmu. Organizator wyprawy myślenickiej w 1936 roku. Weteran wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej. Po II wojnie światowej powrócił do polski. Został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i w procesie pokazowym skazany na karę śmierci przez władze komunistyczne, wykonaną 29 sierpnia 1949 roku.

Adam Doboszyński